Як використовувати функцію «Примітки» в Word

Функція «Примітка» дозволяє залишати коментарі в документі Word декільком користувачам. Використовуючи функції «Примітка» і «Виправлення», редактор може пояснити автору причини внесення змін до тексту, або попросити роз`яснити певний фрагмент тексту, який автор прокоментує за допомогою функції «Примітки». Починаючи з Word 2002, примітки відображаються в «хмарках» (вікнах) прямокутної форми, які розташовуються праворуч від тексту-примітки можна побачити в наступних режимах перегляду документа: «Розмітка сторінки» і «Веб-документ». Ви можете відображати, ховати, додавати, видаляти і редагувати примітки.
Метод 1 з 8: Відображення приміток

 1. 1

  Увімкніть функцію «Примітки». Це залежить від вашої версії Word. Word 2003 і більш ранні версії використовують класичне меню, а Word 2007 і 2010 використовують стрічку.
  • У Word 2003 натисніть «Вид» - «Виправлення».
  • У Word 2007 і 2010 перейдіть на вкладку «Рецензування», у групі «Відстеження» натисніть «Показати виправлення» і відзначте опцію «Примітки»
  • Для відключення функції та приховування приміток в Word 2003 ще раз натисніть «Вид» - «Виправлення», а в Word 2007 або 2010 приберіть прапорець у опції «Примітки».

 2. 2

  Виберіть правильний режим перегляду документа: «Розмітка сторінки» і «Веб-документ». Для цього виконайте такі дії:
  • У Word 2003 натисніть «Вид», а потім натисніть «Розмітка сторінки» або «Веб-документ».
  • У Word 2007 і 2010 відкрийте вкладку «Вид» і в групі «Режими перегляду документа» натисніть «Розмітка сторінки» або «Веб-документ».
  • Навіть якщо ви не вибрали правильний режим перегляду документа та примітки не відображаються, то текст, до якого є примітки, буде виділений і ви побачите номер примітки.

Метод 2 з 8: Додавання примітки

 1. 1

  Помістіть курсор близько тексту (слова), який ви хочете прокоментувати (додати до нього примітку).

 2. 2

  Вставте примітка. Після вставки примітки праворуч від тексту відобразиться «хмарка» з номером і текстом примітки (якщо ви знаходитесь в режимі перегляду документа «Розмітка сторінки» або «Веб-документ» - в іншому випадку відображається тільки номер примітки).
  • У Word 2003 натисніть «Вставка» - «Примітка».
  • У Word 2007 і 2010 перейдіть на вкладку «Рецензування» і в групі «Примітки» натисніть «Створити примітку».
  • Якщо нову примітку додано між іншими примітками, примітки, наступні після нового примітки, будуть перенумеровані.

 3. 3

  При введенні тексту примітки (в «хмарках») вам доступні всі функції форматування тексту, такі як напівжирний, курсив, підкреслення. Ви також можете вставляти гіперпосилання в примітках.

Метод 3 з 8: Коментування існуючого примітки

 1. 1

  Виберіть примітка, яке ви хочете прокоментувати.

 2. 2

  Для вставки вашого коментаря виконайте ті ж дії, описані в розділі «Додавання примітки». Ваш коментар відобразиться безпосередньо під коментованим приміткою і отримає свій порядковий номер.
  • Ви можете коментувати ваші попередні коментарі. Це хороший спосіб уточнити формулювання попередніх коментарів, якщо ви думаєте, що вас неправильно зрозуміли.

Метод 4 з 8: Редагування приміток

 1. 1

  Відображуватимете примітки, як розказано в розділі «Відображення приміток».

 2. 2

  Клацніть по «хмаринці» з приміткою, яке ви хочете відредагувати. Якщо ви не бачите повний текст примітки, відображуватимете панель рецензування, щоб переглянути в ній повний текст примітки (див. Розділ «Відображення панелі рецензування»).

 3. 3

  Внесіть потрібні зміни в текст.

Метод 5 з 8: Видалення примітки

 1. 1

  Клацніть правою кнопкою миші по приміткою, яке ви хочете видалити. Відкриється спливаюче меню.

 2. 2

  У меню виберіть «Видалити примітку». Після видалення примітки всі наступні за ним примітки будуть перенумеровані (їх номер зменшиться на 1).

Метод 6 з 8: Друк приміток

 1. 1

  Перейдіть в режим «Розмітка сторінки» (див. розділ «Відображення приміток»). 2. 2

  Якщо ви не бачите приміток, відображуватимете їх (див. розділ «Відображення приміток»).

 3. 3

  Виберіть примітки, які будуть роздруковані. Ви можете вибрати примітки всіх авторів або примітки тільки одного автора.
  • У Word 2003 натисніть «Рецензування» - «Показати виправлення» - «Рецензенти», а потім виберіть «Всі рецензенти» (для відображення приміток всіх користувачів) або конкретного рецензента (для відображення приміток одного користувача).
  • У Word 2007 і 2010 перейдіть на вкладку «Рецензування», натисніть «Показати виправлення» - «Рецензенти», а потім виберіть «Всі рецензенти» (для відображення приміток всіх користувачів) або конкретного рецензента (для відображення приміток одного користувача).

 4. 4

  Друк документа. Відкрийте діалогове вікно «Друк» і виберіть «Документ з виправленнями», щоб надрукувати вибрані примітки.
  • Щоб відкрити діалогове вікно «Друк» у Word 2003, натисніть «Файл» - «Друк».
  • Щоб відкрити діалогове вікно «Друк» у Word 2007, натисніть кнопку Microsoft Office (у лівому верхньому куті) і натисніть «Друк».
  • Щоб відкрити діалогове вікно «Друк» у Word 2010, перейдіть на вкладку «Файл» і в лівій панелі натисніть «Друк».
  • Щоб роздрукувати документ без приміток, в діалоговому вікні «Друк» виберіть «Документ».

Метод 7 з 8: Відображення панелі рецензування

 1. 1

  Відкрийте панель рецензування.
  • У Word 2003 на панелі інструментів «Рецензування» натисніть «Панель рецензування». (Якщо панель інструментів «Рецензування» не відображається, натисніть «Вид» - «Панелі інструментів» - «Рецензування».)
  • У Word 2007 і 2010 перейдіть на вкладку «Рецензування», натисніть «Область перевірки», а потім натисніть «Вертикальна панель рецензування» (відображається ліворуч від документа) або «Горизонтальна панель рецензування» (відображається над документом).

 2. 2

  Закрийте панель рецензування, натиснувши "X" у верхньому правому куті.

Метод 8 з 8: Зміна ідентифікатора примітки

 1. 1

  Відкрийте параметри Word. В якості ідентифікатора Microsoft Word використовує ім`я та ініціали користувача, які вводилися при установці Microsoft Office. (Якщо ви не вводили ім`я та ініціали, Word буде використовувати ім`я «Owner» і першу букву «О».) Ви можете змінити ім`я та ініціали в параметрах Word.
  • У Word 2003 натисніть «Інструменти» - «Параметри» і відкрийте вкладку «Вид».
  • У Word 2007 натисніть кнопку «Microsoft Office» і виберіть «Параметри Word». Або натисніть «Рецензування» - «Виправлення» - «Змінити користувача».
  • У Word 2010 відкрийте вкладку «Файл» і в лівій панелі натисніть «Параметри». Або натисніть «Рецензування» - «Виправлення» - «Змінити користувача».

 2. 2

  У розділі «Особиста настройка Microsoft Office» введіть ваше ім`я та ініціали.

 3. 3

  Натисніть ОК.
  • Ідентифікатор нових приміток буде відображати нові ім`я та ініціали, але ідентифікатор старих приміток буде відображати старі ім`я та ініціали.

Поради

 • Примітки мають кольорове маркування відповідно до рецензентом і датою їх вставки. Початкові примітки, як правило, відображаються червоним кольором, а самі свіжі примітки - синім кольором.
 • Ви можете визначити повне ім`я рецензента і дату вставки примітки, навівши на нього курсор миші. Необхідна інформація відобразиться в підказці.

Попередження

 • Ви не можете вставити примітку в колонтитулі.